Beniamin Michalik

Beniamin Michalik

Od niedawna lekarz i student zarządzania w ochronie zdrowia na UJ. Interesuje się systemowymi problemami ochrony zdrowia - finansowaniem, dostępnością infrastruktury czy kadry. Były prezydent IFMSA-Poland, dalej aktywista na rzecz zdrowia. Prywatnie wielki fan literatury i musicali.