Publikacje
Opinie
Reforma POZ – kolejne zmiany w polskiej ochronie zdrowia

Reforma POZ – kolejne zmiany w polskiej ochronie zdrowia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

1 lipca 2022 zmieniła się treść wielu przepisów regulujących polską opiekę zdrowotną. Obowiązywać zaczęły nie tylko nowe wynagrodzenia minimalne dla poszczególnych zawodów medycznych, ale też weszła w życie reforma w Podstawowej Opieki Zdrowotnej [1]. 1]. Wprowadzone zmiany są efektem prac Zespołu ds. reformy POZ, kierowanego przez prof. Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultantkę krajową medycyny rodzinnej. 

Profilaktyka, czyli jak zachęcić pacjentów do badań

Zaloguj się

medycyna-rodzinna
poz
pacjent
profilaktyka

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Reforma POZ – korzyści dla pacjenta https://www.gov.pl/web/zdrowie/reforma-poz--korzysci-dla-pacjenta dostęp 12.07.2022
  2. Dane o realizacji programów  Według stanu na dzień 1 lipca 2022 r. https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/dane-o-realizacji-programow/ dostęp 13.07.2022
  3. Reforma POZ: znamy założenia. Minister Niedzielski przedstawił szczegóły  https://pulsmedycyny.pl/reforma-poz-znamy-zalozenia-minister-niedzielski-przedstawil-szczegoly-1153717 dostęp 13.07.2022
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
  5. Opieka koordynowana – wyższy standard POZ https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/opieka-koordynowana-wyzszy-standard-poz,8064.html dostęp 13.07.2022
  6. Porozumienie Zielonogórskie https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Zielonog%C3%B3rskie dostęp 13.07.2022
  7. Tak dla zmian, nie dla eksperymentu https://www.federacjapz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=1020 dostęp 13.07.2022
  8. NFZ płaci 49 gr za pacjenta w POZ. "Opieka koordynowana wielkim rozczarowaniem" https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/NFZ-placi-49-gr-za-pacjenta-w-POZ-Opieka-koordynowana-wielkim-rozczarowaniem,226297,14.html dostęp 23.07.2022

Polecane artykuły