Polityka prywatności

Polityka prywatności

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z jednej z naszych usług.

Dowiesz się, m.in.:

 • dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane;
 • w jakim celu je przetwarzamy;
 • czy masz obowiązek podać nam Twoje dane;
 • jak długo je przechowujemy;
 • czy są inni odbiorcy Twoich danych osobowych;
 • czy przetwarzamy Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym; 
 • czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym czy je profilujemy.

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z serwisu Remedium.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która zapisuje się do naszego bezpłatnego newslettera.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio wysyłając do nas e-maila lub telefonując do nas.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która zakłada konto w naszym serwisie.

Szósta część zawiera informacje dla osoby, która nabywa usługi w naszym serwisie.

Siódma część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się ofertą naszego serwisu dzięki prowadzonym przez nas działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z social mediów.

Ósma część zawiera informacje dla osoby, która tworzy dla nas publikacje i inne treści.

Dziewiąta część zawiera informacje dla osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością.

Dziesiąta część zawiera informacje dla osoby, która zapisuje się na organizowany przez nas webinar.

Część I. Informacje ogólne

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli
Brandmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nieporęcka 2/10,  03-745 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000538581, posiadająca numer NIP 8842753307.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować na kilka sposobów:

E-mail: kontakt@brandmed.pl
Telefon: +48 698 645 948

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

 • Przeglądasz naszą stronę internetową. 
 • Zapisujesz się do naszego bezpłatnego newslettera. 
 • Wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę.
 •  Zakładasz konto na naszej stronie internetowej.
 • Dokonujesz zakupu usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej. 
 • Publikujesz komentarze lub opinie w naszym serwisie. 
 • Tworzysz merytoryczne treści oraz udostępniasz nam swoje zdjęcie w celu pokazania autora artykułu. 
 • Odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych – Instagram oraz Facebook oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali. 
 • Dane osobowe, które przetwarzamy, możemy zbierać za pośrednictwem źródeł publicznie dostępnych, a przede wszystkim z Twojego zawodowego profilu na portalu LinkedIn bądź innego portalu branżowego lub biznesowego związanego z Twoją działalnością zawodową – w tym zakresie korzystamy wyłącznie z podstawowych danych, aby nawiązać z Tobą kontakt w celu rozpoczęcia współpracy biznesowej.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.

 Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż My podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Ciebie do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Dotyczy to w szczególności, choć nie wyłącznie, stron, do których linki znajdziesz w zakładce „Wydarzenia”.

Odwiedzający naszą stronę internetową

Pliki cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również i my wykorzystujemy pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej Strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Hotjar

Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez zewnętrzny podmiotu, tj. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Hotjar to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu,
 • miejsca, w które klikasz myszką.

W celu korzystania z Hotjar, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Hotjar. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookie firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookie informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar ani my nie wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji.

OneSignal

OneSignal jest narzędziem dostarczanym przez OneSignal, Inc., z siedzibą w USA (2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403), dzięki któremu mamy możliwość wyświetlania w naszym Serwisie powiadomienia typu push. OneSignal może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

PostHog

Na naszej stronie korzystamy z narzędzia analitycznego PostHog, które pozwala nam na analizę tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony- na jakie podstrony wchodzą, które z nich wybierają najczęściej, czy decydują się na założenie konta i jakie dane nam podają. Narzędzie PostHog pozwala nam na odpowiednie organizowanie tych danych, a następnie ich analizę i ocenę- na tej podstawie możemy wprowadzić zmiany do funkcjonowania naszej strony w celu dostosowania jej do preferencji użytkowników. Na tej podstawie tworzymy także analizy materiałów udostępnionych przez Klientów w naszym Serwisie, które możemy udostępnić tym Klientom. Analizy wykonane przez nas na rzecz Klientów zawierają jednak wyłącznie dane liczbowe, nigdy natomiast nie przekazujemy Klientom danych, które umożliwiają identyfikację. Korzystanie przez nas z narzędzia PostHog nie wiąże się z przekazywaniem danych do państwa trzeciego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies.

Profilowanie

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Użytkownika, w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, możemy dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Użytkownika. Do profilowania będziemy wykorzystywać dane Użytkownika takie jak: płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Użytkownika dane będziemy zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Użytkownika prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu będziemy wysyłać do Użytkownika, który wyraził zgody marketingowe  materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Użytkownika.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Sierpień 2022
Opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

Listopad 2022
Uzupełniliśmy Politykę Prywatności o Część X, opisującą zasady przetwarzania danych przy okazji organizowania webinarów.

Marzec 2023
Uzupełniliśmy postanowienia Polityki Prywatności o fragmenty związane z uruchomieniem przez nas w Serwisie możliwości składania Zamówień i dostępu do Treści Cyfrowych.

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisu Remedium

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z serwisu Remedium, a nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu (tj. nie posiadasz konta). 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w serwisie, a także w celach analitycznych i statystycznych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w naszym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – jeśli jesteś użytkownikiem nieposiadającym Konta w naszym Serwisie, to wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych – jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym Konto w naszym Serwisie, to wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny, którym jest możliwość oferowania Tobie dostępu do bezpłatnych treści w zamian za Twoją akceptację korzystania przez nas z narzędzi analityczno-marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO. .

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej oraz firmy, z których narzędzi statystycznych, analitycznych i marketingowych korzystamy, wskazanych w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część III. Przetwarzanie danych w ramach bezpłatnej usługi newsletter

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zdecydujesz się na subskrybowanie naszej bezpłatnej usługi newsletter.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć oferowane przez nas usługi oraz informować Cię o bieżących promocjach, nowych produktach
i usługach. W ramach usługi newsletter będziemy przedstawiać Tobie spersonalizowane informacje handlowe dotyczące prowadzonej przez nas działalności oraz działalności naszych partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy. Możemy również przedstawiać oferty pracy dostosowane do Twojej specjalizacji.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie checkboxa z klauzulą zgody dostępnego w procesie rejestracji i założenia Konta. 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W razie cofnięcia zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej. W celu rozsyłania naszego newslettera będziemy korzystali z narzędzia MailChimp firmy The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, w związku z tym The Rocket Science Group może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a The Rocket Science Group, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach narzędzia MailChimp, zachęcamy Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez The Rocket Science Group.

Jakich danych osobowych od Ciebie potrzebujemy?

Będziemy potrzebowali Twojego adresu e-mail. Zapisanie na newsletter wymaga potwierdzenia zlecenia realizacji usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

Używamy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci nasz newsletter. 

Co będziemy robić z Twoimi danymi?

Będziemy używali Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia usługi polegającej na wysyłaniu naszego newslettera.

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IV. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy dzwonisz do nas lub wysyłasz do nas e-maila z pytaniem lub z prośbą o ofertę, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych dostępnych na naszej stronie internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę sklepu internetowego, podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda wyrażona poprzez wysłanie do nas konkretnego pytania;
 • niezbędność czynności zmierzających do zawarcia umowy w zakresie przedstawienia oferty i komunikacji zmierzającej do zawarcia umowy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także w przypadku zawarcia umowy i złożenia przez Ciebie zamówienia będą to również podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz kurierzy (w związku z realizacją Twojego zamówienia).

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z konta w serwisie

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zakładasz konto w naszym serwisie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszego serwisu, dostępu do treści, możliwości komentowania, dostępu do publikacji w ramach serwisu, dostępu do bazy wiedzy w dziale Edukacji i dostępu do innych, wciąż rozwijanych i udostępnianych funkcjonalności i materiałów.

Przy okazji rejestracji konta możesz zapisać się na nasz newsletter, ale o tym piszemy w Części III niniejszej Polityki Prywatności.

Przetwarzamy Twoje dane również w celu weryfikacji on-line prawa wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty. Nasz serwis jest przeznaczony i dedykowany wyłącznie osobom wykonującym zawody medyczne. Weryfikacja Twoich uprawnień do wykonywania zawodu odbywa się na zasadach określonych w art. 52 ust. 4 Ustawy o izbach lekarskich, tj. poprzez uzyskanie przez nas dostępu do informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Lekarzy prowadzonym przez Naczelną Radę Lekarską na zasadach dostępu do informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Weryfikacja uprawnień następuje na podstawie nr PWZ oraz daty urodzenia i ma na celu zagwarantowanie, że dostęp do treści przeznaczonych dla osób wykonujących zawody medyczne będą miały tylko osoby taki zawód wykonujący.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu założenia konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w ramach realizacji umowy otrzymujesz dostęp do wielu funkcjonalności, w tym prawa komentowania artykułów; w procesie rejestracji jesteś proszony o podanie takich danych jak imię, nazwisko, nr PWZ, wykonywany zawód czy data urodzenia; w zakresie danych podanych fakultatywnie (np. zdjęcie, specjalizacja, miejscowość) podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celu weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu oraz zagwarantowania, że treści udostępniane są wyłącznie osobom wykonującym zawody medyczne – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a ich niepodanie skutkuje nieukończeniem procesu rejestracji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VI. Przetwarzanie danych w ramach dokonywania zakupów w serwisie

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy posiadasz już konto w naszym serwisie i dokonujesz zakupów oferowanych przez nas usług.Oferujemy i udostępniamy  szereg Usług czy Treści Cyfrowych, które mają charakter bezpłatny i są dostępne dla Użytkowników posiadających Konto. Dodatkowo, oferujemy możliwość skorzystania z Treści Cyfrowych takich jak w szczególności e-booki, kursy, wykłady z konferencji czy szkolenia, które są oznaczone jako „Treści płatne”, a dostęp do nich wymaga złożenia Zamówienia oraz zapłaty wynagrodzenia. Poniższe zasady dotyczą właśnie takich przypadków korzystania z Serwisu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody,
a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz kurierzy (w związku z realizacją Twojego zamówienia).

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a następnie w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VII. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy
i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje naszych produktów.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką;
 • Twoja zgoda na tworzenie danych na potrzeby statystyk strony w serwisie Facebook (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwis Facebook przetwarza Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania serwisu Facebook związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram oraz spółka SmartNet Research & Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego 46 administrująca serwis Sotrender – zbierający dane z naszych fanpage’y. 

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.

Zasady dotyczące danych na Instagramie.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VIII. Przetwarzanie danych w celu tworzenia publikacji i treści w serwisie

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy tworzysz dla naszego serwisu artykuły i inne wartościowe treści.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby zrealizować zawartą między nami umowę.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • w celu publikacji treści – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas jako administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja naszego obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw;
 • w celu udostępnienia przez Ciebie Twojego zdjęcia przy artykule Twojego autorstwa – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda udzielona poprzez udostępnienie nam Twojego zdjęcia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, a także podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz kurierzy (w związku z realizacją Twojego zamówienia), czy podmioty oferujące narzędzia do prowadzenia warsztatów, w szczególności online. 

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu rejestracji, a następnie w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem takiego przetwarzania przez podmioty wspierające naszą działalność (narzędzia do komunikacji online), przy czym podmioty te mogą przetwarzać dane na podstawie umowy zawartej z nami oraz w ramach mechanizmu standardowych klauzul umownych zapewniających adekwatny poziom ochrony.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część IX. Przetwarzanie danych w celu nawiązania relacji biznesowych

Poniższe informacje znajdują zastosowanie do osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych pochodzących ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak LinkedIn czy firmowe strony www, wyłącznie związanych z biznesową działalnością.

Zbieramy informacje, w tym Twoje dane osobowe, abyśmy mogli nawiązać z Tobą komunikacje i relacje biznesowe.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Wstępne dane kontaktowe przetwarzamy w celu nawiązania z Tobą kontaktu i uzyskania informacji, czy jesteś zainteresowany wzajemną współpracą.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, przetwarzamy Twoje dane w celu zaproponowania Tobie oferty współpracy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • nasz uzasadniony interes – w zakresie podstawowych danych kontaktowych, które udostępniasz publicznie na zawodowym profilu na portalu LinkedIn, na stronie internetowej lub które przekazujesz nam bezpośrednio w innej formie. Mamy uzasadniony interes w tym, aby skontaktować się z Tobą i zaproponować Tobie możliwość współpracy.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w trakcie komunikacji telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem portalu LinkedIn, na przetwarzanie Twoich danych w przyszłości w celu przedstawiania Tobie ofert współpracy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowe dane kontaktowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie lub ze źródeł ogólnie dostępnych przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu, ale nie dłużej niż 3 miesiące.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas ofert współpracy będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania Twoich danych, są nasi podwykonawcy, dostawcy usług IT.

Korzystamy również z usług podmiotów wspierających naszą działalność. Niektóre z poniższych podmiotów mogą przetwarzać dane osobowe poza obszarem EOG, lecz może mieć to miejsce przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i gwarancji ochrony praw i wolności, w szczególności na podstawie uzgodnień stron uwzględniających standardowe klauzule umowne, które wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami umownymi gwarantują adekwatny poziom ochrony. 

Open Rate

Sales Navigator

Phantombuster

Zerobounce

usebouncer.com

anyleads.com

snov.io

findthatlead

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeśli nie podasz nam Twoich danych, to nie będziemy mogli nawiązać współpracy.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych.

Część X. Przetwarzanie danych w celu organizacji i przeprowadzenia webinaru

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zapisujesz się na organizowany przez nas webinar. 

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane w celu organizacji i przeprowadzenia webinaru.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • zawarta między nami umowa, której przedmiotem jest uczestnictwo w webinarze (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie webinarów płatnych;
 • Twoja zgoda na udział w webinarze wyrażona poprzez rejestrację na dane wydarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie webinarów bezpłatnych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych bądź ważności udzielonej zgody, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, które będzie miało miejsce wcześniej.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, jak również właściciel platformy umożliwiającej przeprowadzenie webinaru – firma BigMarker.com, LLC z siedzibą w Chicago; webinar przeprowadzony jest przy pomocy narzędzia, z którego korzystaniem wiązać się będzie przetwarzanie Twoich podstawowych danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail w USA. Międzynarodowy transfer danych, który będzie miał miejsce w omawianym przypadku, odbywa się w oparciu o mechanizm tzw. standardowych klauzul umownych.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w webinarze.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.