Baza ICD-10

Wyszukiwarka ICD-10

Stworzyliśmy wyszukiwarkę ICD-10, z której sami chcielibyśmy korzystać. To nie tylko potrzebne kody ICD-10, ale także propozycje związanych z rozpoznaniem leków.

Wyszukiwarka ICD-10

Przejrzyj spis ICD-10

A
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
B
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
C
Nowotwory
D
Nowotwory in situ
E
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
F
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
G
Choroby układu nerwowego
H
Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
I
Choroby układu krążenia
J
Choroby układu oddechowego
K
Choroby układu pokarmowego
L
Choroby skóry i tkanki podskórnej
M
Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
N
Choroby układu moczowo-płciowego
O
Ciąża, poród i połóg
P
Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
Q
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
R
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
S
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
T
Urazy obejmujące liczne okolice ciała
U
Kody do celów specjalnych
V
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
W
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
X
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Y
Zewnętrzne przyczyny zachowania i zgonu
Z
Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Wyszukiwarka ICD-10 służy do odnalezienia kodów w systemie ICD-10. Kodowanie ICD-10 jest niezbędnym elementem wypełnianej przez lekarza dokumentacji medycznej pacjenta. Aby wyszukać odpowiedni kod ICD-10, należy wprowadzić nazwę jednostki chorobowej lub jej fragment w pole wyszukiwarki. Przechodząc do wybranego kodu ICD-10, użytkownik uzyskuje dostęp dodatkowych materiałów: Poradników medycznych orazWyszukiwarki Leków.

ICD 10 - co to jest?

ICD-10 (z ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision) to Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). ICD-10 zastąpił ICD-9. Klasyfikacja zawiera kompletne spektrum stanów chorobowych. Każda jednostka chorobowa, stan lub uraz posiadają odrębny kod, którym posługuje się lekarz stawiający diagnozę, wypełniając dokumentację medyczną pacjenta. Zaklasyfikowane w ten sposób dane ułatwiają spójny przekaz informacji medycznej na całym świecie. Aby odnaleźć odpowiedni kod ICD-10, skorzystaj z przeznaczonej do tego Wyszukiwarki ICD-10.

Kody ICD 10

Kody ICD-10 składają się z litery oraz z trzech cyfr i wykorzystywane się w klasyfikacji ICD-10. Kody ICD są ujednolicone i wykorzystywane na całym świecie, służą zaklasyfikowaniu objawów występujących u pacjenta do odpowiadającej jednostki chorobowej, stanu lub urazu. Litera oznacza grupę chorób - np. litera A - Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze; cyfry zaś jednostkę chorobową znajdującą się w tej grupie - np. A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelit. Kody ICD-10 można odnaleźć za pomocą Wyszukiwarki ICD-10, wprowadzając nazwę jednostki chorobowej lub jej fragment w pole wyszukiwarki.

Najpopularniejsze kody ICD-10 w POZ

Na pełną klasyfikację ICD-10 składa się ponad 14 tysięcy unikatowych kodów ICD. Zazwyczaj w praktyce klinicznej lekarz spotyka się tylko z grupą kodów dotyczących stanów chorobowych lub urazów, które występują u pacjentów najczęściej. Znajomość najpopularniejszych kodów ICD-10 stanowi obok Wyszukiwarki ICD-10 użyteczne narzędzie w praktyce lekarza POZ. Do najczęściej używanych kodów ICD-10 należą:

O najpopularniejszych kodach ICD-10 w POZ szerzej piszemy w naszym e-booku Pierwsze kroki w POZ (Edycja 2022).

ICD-10 vs. ICD-11

W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała i wydała nową klasyfikację ICD-11. Zawierająca ponad 17 000 unikalnych kodów i ponad 120 000 terminów nowa klasyfikacja ICD-11 miała na początku 2022 roku zastąpić aktualnie obowiązującą w Polsce klasyfikację ICD-10. Do najważniejszych zmian w ICD-11 w stosunku do ICD-10 należą:

  • udostępniono klasyfikację ICD-11 w formie elektronicznej,
  • przebudowano klasyfikację zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego,
  • dodano kody odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe zgodnie z raportem GLASS-AMR,
  • dodano kodowanie uwzględniające stany klinicznie HIV,
  • poszerzono kodowanie dotyczące powikłań cukrzycy,
  • wprowadzono kody uwzględniające podtypy raka podstawnego i czerniaka skóry, klasyfikację chorób zastawek serca i nadciśnienia płucnego,
  • kodowanie wypadków drogowych i przyczyn obrażeń zgodne z obecną międzynarodową praktyką.

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Centrum E-zdrowia, termin wdrażania ICD-11 w Polsce planowany jest na termin 30 czerwca 2023 roku.