Choroba bakteryjna

A25
Gorączka szczurza

A25.0
Spiriloza

Sodoku

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A25.1
Streptobaciloza

Rumień nagminny okołostawowy, Gorączka Haverhill, Gorączka szczurza wywołana przez Streptobacillus moniliformis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A25.9
Gorączka szczurza, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się