• Opis
  • Poradniki

Choroba bakteryjna

A26
Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]

A26.0
Różyca, postać skórna

Rumień wędrujący

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A26.7
Posocznica wywołana przez Erysipelothrix
A26.8
Inne postacie różycy
A26.9
Różyca, nieokreślona

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się