Baza ICD-10
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]

Choroba bakteryjna

A26
Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]

A26.0
Różyca, postać skórna

Rumień wędrujący

Lista leków dla A26.0
Postać: granulat do przyg. zaw. doust.
Dawka: 100 mg/ml
Postać: tabl. powl.
Dawka:
  • 1,5 mln j.m.
  • 1 mln j.m.
Postać: zaw. doust.
Dawka: 0,75 mln j.m./5 ml
Lista substancji czynnych dla A26.0

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A26.7
Posocznica wywołana przez Erysipelothrix
A26.8
Inne postacie różycy
A26.9
Różyca, nieokreślona

Poradniki

Bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Kalkulatory

ocena niewydolności narządowej w sepsie
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się