Choroba bakteryjna

A50
Kiła wrodzona

A50.0
Kiła wrodzona wczesna objawowa

Każda postać kiły wrodzonej wczesnej lub występującej do ukończenia drugiego roku życia., Kiła wrodzona wczesna: skórna, śluzówkowo-skórna trzewna, Kiłowe wrodzone wczesne: zapalenie krtani, patologie gałki ocznej, osteochondropatie, zapalenie gardła, zapalenie płuc, zapalenie śluzówki nosa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.1
Kiła wrodzona wczesna utajona

Kiła wrodzona bez objawów klinicznych, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca do ukończenia drugiego roku życia.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.2
Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona

Kiła wrodzona BNO do 2 rż.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.3
Kiłowa wrodzona późna okulopatia

Kiłowe wrodzone późne śródmiąższowe zapalenie rogówki† (H19.2*), kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej NGI† (H58.8*). Nie obejmuje: triada Hutchinsona (A50.5)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.4
Kiła późna układu nerwowego (kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego)

Otępienie porażenne wieku młodzieńczego, młodzieńcze porażenie postępujące. Młodzieńczy: wiąd rdzenia, wiąd rdzenia z porażeniami. Kiłowe wrodzone późne: zapalenie mózgu† (G05.0*), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*). Kiłowa wrodzona późna polineuropatia† (G63.0*). W razie potrzeby należy użyć dodatkowego kodu w celu określenia towarzyszących zaburzeń psychicznych. Nie obejmuje: triada Hutchinsona (A50.5)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.5
Inne postacie kiły wrodzonej późnej, objawowe

Każdy stan kiły wrodzonej określony jako późny lub występujący po ukończeniu 2 rż. Stawy Cluttona† (M03.1*). Hutchinsona: zęby, triada. Późna wrodzona: kiła układu krążenia† (I98.0*), kiłowa: artropatia† (M03.1*), osteochondropatia† (M90.2*). Kiłowy nos siodełkowy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.6
Kiła wrodzona późna utajona

Kiła wrodzona bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznych i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca po ukończeniu drugiego roku życia.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.7
Kiła wrodzona późna, nieokreślona

Kiła wrodzona BNO po ukończeniu 2 rż.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A50.9
Kiła wrodzona, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się