Choroba bakteryjna

A70
Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci

Ornitoza, Choroba papuzia, Choroba ptasia, Jaglica

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się