Baza ICD-10
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]

  Choroba bakteryjna

  A30
  Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]

  A30.0
  Trąd, postać nieokreślona

  Trąd I

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.1
  Trąd, postać tuberkuloidowa

  Trąd TT

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.2
  Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna

  Trąd BT

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.3
  Trąd, postać graniczna

  Trąd BB

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.4
  Trąd, postać lepromatyczna graniczna

  Trąd BL

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.5
  Trąd, postać lepromatyczna

  Trąd LL

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A30.8
  Inne postacie trądu
  A30.9
  Trąd, nieokreślony

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się