Choroba bakteryjna

A30
Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]

A30.0
Trąd, postać nieokreślona

Trąd I

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.1
Trąd, postać tuberkuloidowa

Trąd TT

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.2
Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna

Trąd BT

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.3
Trąd, postać graniczna

Trąd BB

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.4
Trąd, postać lepromatyczna graniczna

Trąd BL

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.5
Trąd, postać lepromatyczna

Trąd LL

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A30.8
Inne postacie trądu
A30.9
Trąd, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się