Choroba bakteryjna

A42
Promienica

Nie obejmuje: grzybica madurska promienicza (B47.1)
A42.0
Promienica, postać płucna
A42.1
Promienica, postać brzuszna
A42.2
Promienica, postać szyjno-twarzowa
A42.7
Posocznica w przebiegu promienicy
A42.8
Inne postacie promienicy
A42.9
Promienica, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się