Baza ICD-10
Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Ból głowy

R51
Ból głowy

Ból twarzy BNO

Poradniki

Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancja czynna

Substancje czynne dla kodu ICD-10 R51

Leki

Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 R51

Postać: tabl. powl.
Dawka: 220 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka: 220 mg
Postać: tabl. powl.
Dawka: 220 mg
Postać: tabl. mus.
Dawka: 324 mg

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się