Choroba bakteryjna

  A66
  Malinica

  A66.0
  Pierwotne zmiany w malinicy

  Wrzód maliniczy, Malinica wczesna lub pierwotna, Maliniczy wrzód pierwotny, Malinica pierwotna

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.1
  Mnogie malinicze brodawczaki i sączące pęknięcia szczelinowate

  Guz maliniczy, Pianoma, Brodawczaki malinicze dłoni i podeszew

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.2
  Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry

  Malinica skórna do pięciu lat od zakażenia, Malinica wczesna (skórna) (plamista) (grudkowo-plamista) (drobnogrudkowa) (grudkowa), Zmiany skórne w malinicy wczesnej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.3
  Nadmierne rogowacenie malinicze

  Ręka upiora, Nadmierne rogowacenie dłoni i podeszew (wczesne) (późne) malinicze, Podeszwy „zrobaczałe”

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.4
  Guzy i wrzody malinicze

  Guzowate zmiany skórne malinicze, Malinica późna guzowata (wrzodziejąca)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.5
  Gangoza

  Zniekształcające zapalenie nosa i gardła

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.6
  Zmiany malinicze w kościach i stawach

  Ganglion Hydrarthrosis, zapalenie kości malinicze (wczesne) (późne), zapalenie okostnej (przerostowe), goundou (gruby nos, psi nos), guzy kości malinicze (późne), naciekowe zapalenie kości lub okostnej

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.7
  Inne objawy malinicy

  Guzki okołostawowe malinicze, malinica błon śluzowych

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.8
  Malinica utajona

  Malinica bez objawów klinicznych z dodatnimi odczynami serologicznymi

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A66.9
  Malinica, nieokreślona

  Malinicze zakażenie nieweneryczne Treponema pallidum BNO, malinicze zakażenie nieweneryczne krętkiem bladym BNO

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu A66

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu A66

  Postać: kaps. twarde
  Dawka: 100 mg
  Postać: inj. [roztw.]
  Dawka: 20 mg/ml

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się