A63
Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej

A63.0
Kłykciny kończyste
A63.8
Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się