Choroba bakteryjna

A54
Rzeżączka

A54.0
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych

Rzeżączkowe zapalenie: szyjki macicy BNO, pęcherza moczowego BNO, cewki moczowej BNO, sromu i pochwy BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.1
Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych

Rzeżączkowy ropień gruczołów Bartholina

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.2
Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego

Rzeżączkowe: zapalenie najądrza† (N51.1*), choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.3*), zapalenie jądra† (N51.1*), zapalenie gruczołu krokowego† (N51.0*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.3
Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku

Rzeżączkowe zapalenie: spojówek† (H13.1*), tęczówki i ciała rzęskowego† (H22.0*), Noworodkowe zapalenie gałki ocznej lub spojówek wywołane przez gonokoki

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.4
Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego

Rzeżączkowe zapalenie: stawów (M01.3*), kaletki maziowej (M73.0*), kości i szpiku (M90.2*), błony maziowej (M68.0*), pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.5
Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6
Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8
Inne zakażenia rzeżączkowe

Rzeżączkowy ropień mózgu† (G07*), rzeżączkowe zapalenie: wsierdzia† (I39.8*), opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*), mięśnia sercowego† (I41.0*), osierdzia† (I32.0*), otrzewnej† (K67.1*), płuc† (J17.0*). Posocznica w przebiegu rzeżączki, rzeżączkowe uszkodzenia skóry

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A54.9
Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się