Jadzica -Choroba wywołana działaniem toksyn bakteryjnych

A33
Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u noworodków [tężec noworodków]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się