Choroba bakteryjna

A22
Choroba zakaźna wywołana przez Bacillus anthracis [wąglik]

A22.0
Wąglik, postać skórna

Czyrak złośliwy, Krosta złośliwa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A22.1
Wąglik, postać płucna

Wąglik wziewny, Choroba szmaciarzy, Choroba sortowników wełny

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A22.2
Wąglik, postać jelitowa
A22.7
Posocznica wywołana przez Bacillus anthracis
A22.8
Inne postacie wąglika

Wąglikowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A22.9
Wąglik, nieokreślony

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się