• Opis
  • Poradniki

Choroba bakteryjna

A15
Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

A15.0
Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu

Gruźlicze: rozstrzenie oskrzeli, zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, odma opłucnowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.1
Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone wyłącznie posiewem

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.2
Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone histologicznie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.3
Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami

Stany wymienione w kategorii A15.0, potwierdzone, jednak bez informacji, czy bakteriologicznie, czy histologicznie

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.4
Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica węzłów chłonnych: wnękowych, śródpiersiowych, tchawiczo-oskrzelowych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.5
Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica: oskrzela, głośni, krtani, tchawicy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.6
Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica opłucnej, gruźliczy ropniak opłucnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.7
Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8
Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie

Gruźlica: śródpiersia, nosogardzieli, nosa, zatok przynosowych [dowolnej]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A15.9
Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Hematologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się