Choroba bakteryjna

A53
Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna

Kiła utajona BNO, Dodatnie kiłowe odczyny serologiczne
A53.0
Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna

Kiła utajona BNO, dodatnie kiłowe odczyny serologiczne

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A53.9
Kiła, nieokreślona

Zakażenie wywołane przez Treponema pallidum BNO, Kiła (nabyta) BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się