Choroba bakteryjna

A43
Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]

A43.0
Nokardioza, postać płucna
A43.1
Nokardioza, postać skórna
A43.8
Inne postacie nokardiozy
A43.9
Nokardioza, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się