• Opis
  • Poradniki

Choroba bakteryjna

A16
Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie

A16.0
Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna

Gruźlicze: rozstrzenie oskrzeli, zwłóknienie płuc, zapalenie płuc, odma opłucnowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.1
Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

Stany wymienione w kategorii A16.0, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.2
Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica płuc. Gruźlicze: rozstrzenie oskrzeli, zwłóknienie płuc, zapalenie płuc. Gruźlicza odma opłucnowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.3
Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica węzłów chłonnych: wnękowych, wewnątrzpiersiowych, śródpiersiowych, tchawiczo-oskrzelowych

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.4
Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica: oskrzela, głośni, krtani, tchawicy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.5
Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica opłucnej. Gruźlicze: ropniak opłucnej, zapalenie opłucnej

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.7
Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Pierwotna gruźlica układu oddechowego BNO, pierwotny zespół gruźliczy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.8
Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica: śródpiersia, nosogardzieli, nosa, zatok przynosowych [dowolnej]

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A16.9
Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym

Gruźlica układu oddechowego BNO, gruźlica BNO

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Poradniki

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Pulmonologia i laryngologia

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Objawy

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się