Choroba bakteryjna

A32
Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]

A32.0
Listerioza, postać skórna
A32.1
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo­-rdzeniowych i mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes

Listeriozowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.0*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A32.7
Posocznica wywołana przez Listeria monocytogenes

Inne postacie listeriozy, Listeriozowe zapalenie: tętnic mózgowych† (I68.1*), wsierdzia† (I39.8*), Listerioza, postać oczno-gruczołowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A32.8
Inne postacie listeriozy

Listeriozowe zapalenie: tętnic mózgowych† (I68.1*), wsierdzia† (I39.8*). Listerioza, postać oczno-gruczołowa

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A32.9
Listerioza, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się