Choroba bakteryjna

A20
Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]

A20.0
Dżuma dymienicza
A20.1
Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2
Dżuma płucna
A20.3
Posocznica wywołana przez Yersinia pestis
A20.7
Dżuma posocznicowa

Dżuma septyczna, zakażenie Yersinia pestis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A20.8
Inne postacie dżumy

Dżuma o przebiegu poronnym, Dżuma bezobjawowa, Dżuma dymienicza, Dżuma, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A20.9
Dżuma, nieokreślona

Zakażenie BNO Yersinia pestis

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się