Choroba bakteryjna

A52
Kiła późna

A52.0
Kiła układu krążenia

Kiła układu krążenia BNO (I98.0*), Kiłowe: tętniak aorty (I79.0*), niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1*), zapalenie aorty (I79.1*), zapalenie tętnic mózgowych (I68.1*), zapalenie wsierdzia BNO (I39.8*), zapalenie mięśnia sercowego (I41.0*), zapalenie osierdzia (I32.0*), niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A52.1
Kiła objawowa układu nerwowego

Artropatia Charcota† (M14.6*), Kiłowe późne: zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*), zapalenie mózgu† (G05.0*), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*), zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*), polineuropatia† (G63.0*), zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*), Parkinsonizm kiłowy† (G22*), Wiąd rdzenia

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A52.2
Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3
Kiła układu nerwowego, nieokreślona

Kilak, Kiła (późna), Guz kiłowy

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A52.7
Inne postacie kiły późnej objawowej

Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*), Kilak, Kiła późna lub trzeciorzędowa, Kiłowe późne: zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*), zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*), zapalenie twardówki† (H19.0*), choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*), bielactwo† (L99.8*) patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*), zapalenie otrzewnej† (K67.2*), Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:, kości† (M90.2*), wątroby† (K77.0*), płuc† (J99.8*), mięśni† (M63.0*), błony maziowej† (M68.0*)

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A52.8
Kiła późna utajona

Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A52.9
Kiła późna, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się