Baza ICD-10
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze
Kiła późna

  Choroba bakteryjna

  A52
  Kiła późna

  A52.0
  Kiła układu krążenia

  Kiła układu krążenia BNO (I98.0*), Kiłowe: tętniak aorty (I79.0*), niedomykalność zastawki aortalnej (I39.1*), zapalenie aorty (I79.1*), zapalenie tętnic mózgowych (I68.1*), zapalenie wsierdzia BNO (I39.8*), zapalenie mięśnia sercowego (I41.0*), zapalenie osierdzia (I32.0*), niewydolność zastawki pnia płucnego (I39.3*)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A52.1
  Kiła objawowa układu nerwowego

  Artropatia Charcota† (M14.6*), Kiłowe późne: zapalenie nerwu słuchowego† (H94.0*), zapalenie mózgu† (G05.0*), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*), zanik nerwu wzrokowego† (H48.0*), polineuropatia† (G63.0*), zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego† (H48.1*), Parkinsonizm kiłowy† (G22*), Wiąd rdzenia

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A52.2
  Kiła bezobjawowa układu nerwowego
  A52.3
  Kiła układu nerwowego, nieokreślona

  Kilak, Kiła (późna), Guz kiłowy

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A52.7
  Inne postacie kiły późnej objawowej

  Zapalenie kłębuszków nerkowych w przebiegu kiły† (N08.0*), Kilak, Kiła późna lub trzeciorzędowa, Kiłowe późne: zapalenie kaletki maziowej† (M73.1*), zapalenie naczyniówki i siatkówki† (H32.0*), zapalenie twardówki† (H19.0*), choroby zapalne w obrębie miednicy u kobiet† (N74.2*), bielactwo† (L99.8*) patologie gałki ocznej† NGI (H58.8*), zapalenie otrzewnej† (K67.2*), Kiła [o nieokreślonym stopniu zaawansowania]:, kości† (M90.2*), wątroby† (K77.0*), płuc† (J99.8*), mięśni† (M63.0*), błony maziowej† (M68.0*)

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A52.8
  Kiła późna utajona

  Kiła (nabyta) bezobjawowa, z dodatnimi wynikami badań serologicznymi i ujemnymi wynikami badań płynu mózgowo-rdzeniowego, występująca dwa lata lub więcej od zakażenia.

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się
  A52.9
  Kiła późna, nieokreślona

  Substancja czynna

  Substancje czynne dla kodu ICD-10 A52

  Leki

  Dostępne produkty lecznicze dla kodu ICD-10 A52

  Postać: inj. dom./doż. [prosz. do przyg. roztw.]
  Dawka:
  • 3 mln j.m.
  • 5 mln j.m.
  • 1 mln j.m.
  Postać: inj. dom. [prosz. do przyg. zaw.]
  Dawka:
  • 1,2 mln j.m.
  • 2,4 mln j.m.

  Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

  Zaloguj się