Choroba bakteryjna

A28
Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej

A28.0
Pastereloza
A28.1
Choroba kociego pazura

Gorączka kociego pazura

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się
A28.2
Jersinioza pozajelitowa
A28.8
Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.9
Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona

Substancje czynne oraz leki są dostępne jedynie dla zalogowanych studentów lub medyków.

Zaloguj się