PES - wielkie zmiany, do których nie doszło

Historia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego momentami przypomina niekończącą się telenowelę. Problemy z brakiem publikacji pytań z poprzednich edycji egzaminu ciągną się od wielu lat - wystarczy wspomnieć, że już w 2017 roku ówczesny prezes NRL złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie [1]. Dopiero w tym roku NRL udało się po długiej batalii sądowej uzyskać wszystkie pytania z poprzednich PES. 

Skąd się wzięła baza pytań do PES?

Zaloguj się

pes

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o jawność pytań egzaminacyjnych https://podyplomie.pl/aktualnosci/04810,kolejny-wniosek-do-trybunalu-konstytucyjnego-o-jawnosc-pytan-egzaminacyjnych (dostęp 17.04.2023)
  2. Dostępność części pytań z PES dla zdających. Czy takie rozwiązanie można wprowadzić? https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Dostepnosc-czesci-pytan-z-PES-dla-zdajacych-Czy-takie-rozwiazanie-mozna-wprowadzic,190717,9.html (dostęp 17.04.2023)
  3. Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz 1291
  4. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych prof. Mariusz Klenecki złożył rezygnację https://www.rp.pl/sluzba-zdrowia/art688091-dyrektor-centrum-egzaminow-medycznych-prof-mariusz-klenecki-zlozyl-rezygnacje (dostęp 17.04.2023)
  5. Nadchodzą nowości w egzaminach https://prawo.mp.pl/wywiady/255262,nadchodza-nowosci-w-egzaminach (dostęp 17.04.2023)
  6. Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2022 r. poz.2770
  7. MZ: PES bez pytań z baz danych https://www.mp.pl/kurier/308534,mz-pes-bez-pytan-z-baz-danych (dostęp 17.04.2023)
  8. PES z bazą pytań i bez ustnego dla najlepszych. Propozycje Prezesa NRL https://www.infodent24.pl/edudentpost/pes-z-baza-pytan-i-bez-ustnego-dla-najlepszych-propozycje-prezesa-nrl,121001.html (dostęp 17.04.2023)
  9. Walsh, Kieran (ed.), Oxford Textbook of Medical Education, Oxford Textbook (Oxford, 2013; online edn, Oxford Academic, 1 Oct. 2013), https://doi.org/10.1093/med/9780199652679.001.0001, accessed 18 Apr. 2023. chapter 46 Workplace based assessment