Rozmowa z ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej - cz. I

Rozmowa z Robertem Kupisem, lekarzem, studentem II roku zdrowia publicznego studiów II stopnia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Jak wygląda dołączenie do grona ekspertów ds. studenckich PKA?

dla-studenta
uczelnie-medyczne
kontrole

Dołącz do dyskusji