Miejsca pozarezydenckie wiosna 2023 - komentarz

30 stycznia, oprócz zestawienia miejsc rezydenckich, CMKP opublikowało również listę miejsc pozarezydenckich [1]. Pomimo dwukrotnego wzrostu liczby przyznanych w tej rekrutacji miejsc rezydenckich, dalej widoczna jest duża dysproporcja między dostępną liczbą miejsc szkoleniowych a liczbą etatów, które jest gotowe finansować Ministerstwo Zdrowia. Dlatego mamy aż 10808 miejsc pozarezydenckich dostępnych w najbliższej rekrutacji.  

Rozkład miejsc pozarezydenckich na województwa nie zaskakuje i odpowiada temu, jak wiele placówek leczniczych znajdziemy w danym województwie:

Zaloguj się

dla-stazysty
rekrutacja
miejsca-pozarezydenckie
statystyki-rezydentur

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Postępowania Kwalifikacyjne https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne (dostęp 7.02.2023)
  2. Wykaz wolnych miejsc szkoleniowych na terenie województwa małopolskiego na dzień 27 stycznia 2023 r. https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/MALOPOLSKIE-Wykaz-wolnych-miejsc-postepowanie-wiosna-2023.pdf (dostęp 9.02.2023)
  3. Art 19f ust 14-18 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2022 r. poz. 1731 z późniejszymi zmianami.