Rezydentura i doktorat w jednym – szkolenie specjalizacyjne w ramach Szkoły Doktorskiej

Najbliższa rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne pod wieloma względami będzie różniła się od poprzednich.  Po raz pierwszy zostanie przeprowadzona ogólnopolsko, znikną też odwołania. Ustawodawca przewidział również jeszcze jedną nowość - szkolenie specjalizacyjne w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej [1]. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Są dwie możliwości - jedna w trybie rezydenckim (i to o nie toczy się często dyskusja bo wiążą się one z wydzielonymi miejscami) oraz w trybie pozarezydenckim.

Zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca na liście