Vademecum
Rezydentura lekarska
Rezydentura i doktorat w jednym – szkolenie specjalizacyjne w ramach Szkoły Doktorskiej

Rezydentura i doktorat w jednym – szkolenie specjalizacyjne w ramach Szkoły Doktorskiej

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Rekrutacja na szkolenie specjalizacyjne w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej to nowość, która obowiązuje od postępowania kwalifikacyjnego jesień 2022 [1]. Jak wygląda w praktyce? Są dwie możliwości - rekrutować się można w trybie rezydenckim oraz pozarezydenckim.

Zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca na liście 

Zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, do 5 sierpnia wojewoda ustala zapotrzebowania na miejsca rezydenckie w poszczególnych specjalizacjach. Oprócz opinii konsultantów wojewódzkich, wojewoda bierze również pod uwagę listę lekarzy chętnych na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć w szkole doktorskiej. Lista taka jest zbierana przez uczelnie spośród studiujących na nich doktorantów, a potem przekazywana wojewodzie - słuchacze szkoły doktorskiej zgłaszają, jaką specjalizacją oraz którą placówką są zainteresowani. Doktoranci mogą rekrutować się na rezydentury w tej samej jednostce, w której realizują doktorat, jeśli jest ona zgodna z zakresem tego kształcenia. Co ważne, biorąc pod uwagę terminy rekrutacji do szkół doktorskich (ogłoszenie list przyjętych następuje we wrześniu) oraz datę, do której uczelnie muszą przekazać listę osób chętnych na odbywanie rezydentury do wojewody – trzeba być doktorantem już wcześniej, aby móc aplikować na ten tryb szkolenia specjalizacyjnego. Oznacza to, że jeśli ktoś chciałby rozpocząć rezydenturę jako poszerzenie zajęć w ramach Szkoły Doktorskiej jak najszybciej, to musi aplikować do niej od razu po ukończeniu studiów.

Przyznawanie dodatkowych miejsc

 Tak jak w kwestii pozostałych miejsc rezydenckich, tak również w przypadku miejsc wydzielonych dla doktorantów decyzję o ich liczbie oraz podziale na województwa podejmuje minister zdrowia. Informacja o liczbie przyznanych miejsc rezydenckich wraz z informacją o liczbie wydzielonych miejsc oraz miejsc dostępnych w trybie pozarezydenckim pojawia się pod koniec lutego/września na stronie CMKP, oraz w SMK [2]. O kolejności przyznawania wydzielonych miejsc będzie decydować liczba punktów przyznanych w rekrutacji – czyli doktoranci będą konkurować o te dodatkowe miejsca między sobą, zakładając, że więcej niż jedna osoba robiąca doktorat będzie również chciała w tym samym miejscu realizować rezydenturę.

Tryb pozarezydencki czyli druga opcja poszerzania zajęć ze szkoły doktorskiej

Druga możliwość, jaką mają doktoranci to poszerzenie swoich zajęć doktorskich o szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim. W ten sposób mogą oni odbywać szkolenie w klinice, w której przygotowują doktorat lub w innej akredytowanej jednostce szkoleniowej. W takim wypadku osoby aplikujące na te miejsca muszą załączyć do wniosku oprócz standardowych dokumentów również kopię zgody kierownika szkoły doktorskiej na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia [3].

Szansa dla polskiej nauki czy ograniczanie dostępu do specjalizacji 

Pomysł wydzielonych miejsc specjalizacyjnych dla doktorantów budzi kontrowersje. Z jednej strony, takie rozwiązanie ma ułatwić łączenie doktoratów z rozwojem klinicznym, jak również zachęcić lekarzy do aplikowania do szkoły doktorskiej – co ma pozwolić na lepszy rozwój naukowy polskiej medycyny. Z drugiej strony, pojawiają się poważne wątpliwości, czy wydzielona pula dodatkowych miejsc dla doktorantów nie sprawi, że w niektóre specjalizacje w wybranych województwach staną się zupełnie niedostępne dla osób, które nie robią doktoratu. Dotyczy to zwłaszcza tych specjalizacji, gdzie już na wstępie jest niewiele miejsc, takich jak np. endokrynologia czy okulistyka. Już teraz osoby działające naukowo otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji na specjalizację za publikacje, jak również za posiadanie stopnia doktora nauk medycznych. Rozwiązanie to ma też ograniczone korzyści dla doktorantów, którzy naukowo działają w naukach podstawowych - nie mogą oni skorzystać z możliwości realizacji rezydentury jako poszerzenia szkolenia specjalizacyjnego, zostaje im tylko tryb pozarezydencki lub szkolenie na dotychczasowych warunkach.

Zaloguj się