Vademecum
Rezydentura lekarska
Współpraca z kierownikiem specjalizacji

Współpraca z kierownikiem specjalizacji

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Na kierowniku specjalizacji ciąży wiele obowiązków. Rezydent będący pod jego opieką powinien liczyć na jego dostępność, mieć możliwość zwrócenia się z prośbą o pomoc czy konsultację, a kierownik specjalizacji nie może mu odmówić wsparcia. 

Lekarz rezydent, który odbywa specjalizację, pracuje pod opieką kierownika i mimo posiadania PWZ, nie działa w pełni samodzielnie. Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, na kierowniku specjalizacji ciąży wiele obowiązków. Sprawuje on m.in. nadzór nad realizacją programu specjalizacji przez rezydenta, czyli m.in. ustala szczegółowy plan szkolenia specjalizacyjnego. W jego ramach kierownik specjalizacji powinien nauczyć rezydenta wykonywania czynności i zabiegów objętych programem.

Zaloguj się