Jakie są możliwości uzyskania finansowania na dokształcanie?

Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków lekarza wymienionych w „Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. Wymóg ten jest spełniany m.in. poprzez udział w kursach, szkoleniach czy konferencjach, nierzadko płatnych.

W artykule szerzej przyjrzymy się wydatkom związanym z realizacją założeń ustawicznego doskonalenia zawodowego, a także opiszemy możliwości uzyskania dofinansowań, które mogą pomóc w ograniczeniu wydatków związanych z samokształceniem się lekarzy.

Zaloguj się