Samokształcenie w ramach rezydentury

Szkolenie specjalizacyjne to intensywny czas, podczas którego adepci medycyny nabywają i doskonalą swoje umiejętności zawodowe. Dzieje się to nie tylko podczas pracy na szpitalnych oddziałach i w poradniach, ale i na kursach, warsztatach i innych szkoleniach, a także… w domowym zaciszu [1]. Dni przeznaczone na samokształcenie uwzględnia nawet program specjalizacji. 

Dni przeznaczone na samokształcenie

Zaloguj się