SMK: Jak zmienić rolę z Absolwenta na Lekarza?

SMK (System Monitorowania Kształcenia) to platforma, którą dobrze zna każdy lekarz. Jest ona niezbędnym przystankiem na drodze ku wymarzonej specjalizacji – mamy z nią do czynienia nie tylko w związku z zapisami na LEK, lecz również podczas rekrutacji na szkolenie specjalizacyjne. 

Dziś pokażemy, jak zmienić uprawnienia z "Absolwenta" na "Lekarza", co jest potrzebne do złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego.