Publikacje
Wywiady
Odpowiedzialność prawna lekarza rezydenta

Odpowiedzialność prawna lekarza rezydenta

Zapisuję
Zapisz
Zapisane
pinezkaW SKRÓCIE

Rozmowa z dr n. praw. Radosławem Tymińskim, radcą prawnym 

- Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, lekarz rezydent ma pełne i nieograniczone prawo wykonywania zawodu, czyli ma uprawnienia do udzielania wszelkich świadczeń zdrowotnych. Zatem jaką odpowiedzialność ponosi za działania związane z diagnozowaniem i leczeniem pacjentów? 

Odpowiedzialność prawna lekarza-rezydenta za podejmowane czynności zależy od okoliczności sprawy, zaś sam fakt, że dana osoba jest rezydentem nie wyklucza ani nie przesądza ponoszenia pełnej odpowiedzialności za udzielane świadczenia zdrowotne. Należy rozróżnić dwie sytuacje dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez zdobywającego specjalizację lekarza: udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach swobody wykonywania zawodu (na tzw. wolnym rynku) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywania obowiązków rezydenckich w podmiocie leczniczym, w którym odbywa on rezydenturę lub staż w ramach rezydentury. W pierwszym przypadku, lekarz nie ma statusu rezydenta i ponosi pełną odpowiedzialność prawną za udzielane świadczenia zdrowotne tak, jak każdy inny lekarz. W drugiej sytuacji, reguły rządzące odpowiedzialnością lekarza-rezydenta zależą od okoliczności.

Zaloguj się

prawo
dla-rezydenta

Dołącz do dyskusji

Polecane artykuły