Jak wybrać, które świadczenia gwarantować pacjentom?

Niedawno w środowisku medycznym gorącą dyskusję wzbudził temat  odwołania przez Ministra Zdrowia profesora Rafała Niżankowskiego z funkcji przewodniczącego Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji (AOTMiT). Jako potencjalną przyczynę podjęcia takiej decyzji często wskazuje się na to, że Rada negatywnie zaopiniowała wniosek o zakwalifikowanie testów combo jako świadczenia gwarantowanego. Mimo takiego stanowiska, Minister Zdrowia dodał testy do listy świadczeń gwarantowanych. Abstrahując od dyskusji na temat tej szczególnej sprawy, trzeba się zastanowić nad tym, jak powinna wyglądać decyzja o zakwalifikowaniu danego świadczenia jako gwarantowanego? 

Jak wygląda to teraz?

Zaloguj się

polityka
etyka
pacjent

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Proces kwalifikacji nowych świadczeń gwarantowanych https://www.aotm.gov.pl/swiadczenia-opieki-zdrowotnej/kwalifikacja/ dostęp 6.02.2023 
  2. Art. 31s Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2561,