Rozmowa z ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej - cz. II

Rozmowa z Robertem Kupisem, lekarzem, studentem II roku zdrowia publicznego, studiów II stopnia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspertem ds. studenckich PKA.

– Jak w praktyce wygląda wizytacja PKA? Zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy trwa ona 2-3 dni i odbywa się w formie online?

dla-studenta
uczelnie-medyczne
kontrole

Dołącz do dyskusji