Publikacje
Ciekawostki
Refundacja - kto, jak i dlaczego?

Refundacja - kto, jak i dlaczego?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Problem decyzji, które leki mają być refundowane i w jakich wskazaniach, stoi przed organizatorami systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju. Decydujemy tutaj przecież o ludzkim życiu i zdrowiu, bo nieraz to od dostępu do nowoczesnych terapii zależą rokowania pacjenta. W grę wchodzą też ogromne pieniądze - w 2023 całkowity budżet na refundację NFZ wynosi 15 913 674 000 zł. To jest ponad 11,1% całego budżetu NFZ na rok 2023 [1]. Jak zatem decydować o odpowiedniej alokacji tych środków? Jak to obecnie wygląda?

Jak wygląda proces decyzyjny o refundacji?

Zaloguj się

ministerstwo-zdrowia
nfz
refundacja

Dołącz do dyskusji


Źródła

  1. Obliczenia własne na podstawie Planu Finansowego NFZ na 2023 https://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/ (dostęp 07.03.2023)
  2. Art 25 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2555
  3. Art 35 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2555
  4. Art 37 ust 6 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2555
  5. Art 3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2555
  6. Art 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. z 2022 r. poz. 2555
  7. 27 dzieci i wyjątkowo drogi lek bez refundacji. Dlaczego państwo nie zapłaci za terapię garstki najmłodszych z SMA? https://tvn24.pl/polska/lek-zolgensma-na-sma-27-dzieci-bez-refundacji-terapii-dlaczego-panstwo-nie-zaplaci-za-leczenie-garstki-najmlodszych-6085496 (dostęp 07.03.2023)

Polecane artykuły