• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-w

MST Continus®

tabl. o zmodyf. uwalnianiu
200 mg
60 szt.

Cena i refundacja

B
bezpł.
R
12,80
R
12,80
S
bezpł.
100%
271,10
DZ
bezpł.
Eksploruj
Zobacz inne warianty (5)
Ostrzeżenia
Alkohol
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Substancje psychoaktywne
Inne

Wskazania

Produkt leczniczy jest wskazany do zwalczania średnio natężonych i silnych bólów nieustępujących po lekach przeciwbólowych o słabszym działaniu. Produkt może być stosowany w zwalczaniu silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po operacji.

Dawkowanie

Tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu są szczególnie zalecane w przypadkach konieczności stosowania opioidów przez okres dłuższy niż kilka dni. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od natężenia bólu oraz z uwzględnieniem wywiadu chorobowego (natężenia bólu, wieku pacjenta i reakcji na uprzednio stosowanie leki przeciwbólowe) tak, aby doprowadzić do ustąpienia bólu i utrzymania działania przeciwbólowego do następnej dawki produktu (za 12 h). Nawrót, bądź nasilenie bólu między dawkami wymaga zwiększenia dawek, a nie skracania odstępu między kolejnymi dawkami. Dorośli. Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej skutecznej dawki, która powinna być zwiększana w trakcie leczenia. U pacjentów z niską mc. jako dawkę początkową stosuje się 10 mg co 12 h, a u pozostałych pacjentów 30 mg co 12 h, zwiększając następnie kolejne dawki o 30-50% aż do uzyskania odpowiedniej kontroli bólu. Ponieważ dobór dawki produktu o zmodyfikowanym uwalnianiu dla poszczególnych pacjentów może być trudny, zaleca się rozpoczęcie leczenia produktem morfiny o szybkim uwalnianiu. Przy zamianie stosowania morfiny w postaci szybko uwalnianej na produkt leczniczy dotychczasowa dawka dobowa powinna być zachowana, ale podawana w dwóch dawkach podzielonych, co 12 h. Przy zamianie stosowania morfiny w postaci parenteralnej na produkt leczniczy, dotychczas stosowana dawka dobowa powinna być zwiększona o 50-100% i podawana w dwóch dawkach podzielonych, co 12 h. W leczeniu bólu pooperacyjnego, jednak nie wcześniej niż dobę (24 h) po operacji: u pacjentów o mc. mniejszej niż 70 kg stosuje się 2 tabl. po 10 mg co 12 h; u pacjentów o masie ciała większej niż 70 kg stosuje się 1 tabl. 30 mg co 12 h. Produkt leczniczy tabl. 200 mg może być stosowany u pacjentów, którzy wymagają podania dobowej dawki 400 mg lub więcej. W razie konieczności, z zachowaniem szczególnej ostrożności, pacjentowi można podać dodatkową dawkę morfiny parenteralnie lub w postaci tabl. o natychmiastowym uwalnianiu z uwzględnieniem wysokości dobowej dawki morfiny, podawanej w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Młodzież powyżej 12 lat. W leczeniu ciężkiego bólu nowotworowego dawkowanie jest ściśle uzależnione od decyzji lekarza; jako dawkę początkową zaleca się 0,2-0,8 mg/kg mc. co 12 h. Dostosowanie dawki należy przeprowadzić w taki sposób jak opisano w przypadku dorosłych pacjentów. Nie zaleca się stosowania tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu produktu o mocy 100 mg i 200 mg u młodzieży ze względu na wysoką zawartość morfiny. Nie zaleca się stosowania w leczeniu bólu pooperacyjnego u dzieci. Dzieci poniżej 12 lat. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci w ogólnie złym stanie zdrowia. Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 75 lat i powyżej) oraz pacjenci w ogólnie złym stanie zdrowia mogą wykazywać większą wrażliwość na morfinę. Dlatego przy dostosowywaniu dawki należy zachować większą ostrożność i/lub zastosować dłuższe odstępy pomiędzy dawkami. Jeśli to konieczne, należy zmniejszyć dawkę. Przerwanie leczenia. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego może zostać przyspieszone, jeśli nagle zaprzestanie się podawania leku opioidowego. Dlatego przed planowanym odstawieniem leku, jego dawkę należy zmniejszać stopniowo.

Działanie

Silny lek przeciwbólowy z grupy agonistów receptorów opioidowych. Usuwa silny i średnio natężony ból. Działa hamująco na układ oddechowy. Wykazuje działanie kurczące na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowych. Hamuje odruch kaszlowy, zwęża źrenice. Specjalna budowa tabletek umożliwia uwalnianie się substancji czynnej w sposób zmodyfikowany co gwarantuje stałe stężenie morfiny w surowicy krwi przez okres 12 h. Proces ten jest niezależny od pH, odbywa się stopniowo w żołądku i jelitach, przyjęty pokarm nie wpływa na uwalnianie substancji czynnej z tabletki. Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany z organizmu z kałem i moczem.

Skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg lub 200 mg morfiny siarczanu.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie morfiny z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, nasenne, środki znieczulenia ogólnego, pochodne fenotiazyny, alkohol) może spowodować efekt sedacyjny, spłycenie oddychania aż do zatrzymania oddechu, spadek ciśnienia krwi. Leczenie skojarzone wymaga zmniejszenia dawek jednego lub obu środków. Morfina wzmaga działanie leków zwiotczających mięśnie (blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe) co zwiększać może niewydolność oddechową. Lek nie może być stosowany jednocześnie (a nawet do 14 dni po odstawieniu) z inhibitorami MAO oraz z lekami o silnym działaniu przeciwbólowym (pentazocyną, nalbufiną, butorfanolem, buprenorfiną) ze względu na zmniejszenie działania przeciwbólowego i wystąpienie objawów odstawienia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na siarczan morfiny, barwnik żółcień pomarańczową E110 (tylko tabletki o mocy 30 mg i 60 mg) lub na którykolwiek ze składników produktu, niewyrównana niewydolność oddechowa, zespół ostrego brzucha, podejrzenie niedrożności jelit, ostre choroby wątroby, niekontrolowane drgawki, równoczesne stosowanie leków agonistów i antagonistów morfiny, karmienie piersią, nie stosować morfiny z inhibitorami MAO, ani w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania stosowania inhibitorów MAO.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.

Upośledza !!

Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Środek odurzający - grupa I

Przepisując ten lek pamiętaj: - ilość substancji należy dodatkowo wyrazić słowami;- na recepcie nie można wypisać dodatkowo innych leków;- ten lek można przepisać tylko na miesięczną kurację;- podaj szczegółowy sposób dawkowania;

Wykaz N

Produkt leczniczy zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N.

Doping

Środek uznany za dopingowy.

Lek należy ostrożnie stosować po rozważeniu ryzyka u pacjentów w podeszłym wieku, osłabionych, z ciężką niewydolnością nerek i wątroby, z zaburzeniem czynności płuc, z niewydolnością kory nadnerczy, z niedoczynnością tarczycy czy obrzękiem śluzowatym, z zahamowaną czynnością ośrodkowego układu nerwowego lub znajdujących się w śpiączce, ze stanami spastycznymi jelit, dróg żółciowych i moczowych, niedociśnieniem tętniczym, hipowolemią, ze skrzywieniem kręgosłupa czy niezdolnością do połykania oraz z zatruciem alkoholowym. Ostrożnie stosować u pacjentów z ostrą psychozą, ciężkim alkoholizmem, w trakcie napadu delirium tremens, u pacjentów z przerostem gruczołu krokowego i/lub zwężeniem cewki moczowej. Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z urazami głowy, podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, u pacjentów z padaczką. Dzieci i osoby w podeszłym wieku wykazują większą wrażliwość na morfinę. Preparat ze względu na wywoływanie skurczu zwieraczy może prowadzić do występowania napadów kolki żółciowej lub nerkowej. Ostrożnie stosować po zabiegach chirurgicznych szczególnie w obrębie dróg żółciowych oraz u pacjentów z wtórnym ostrym zapaleniem trzustki. Zachować należy szczególną ostrożność jeśli podejrzewa się możliwość wystąpienia niedrożności porażennej jelit i przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia tego porażenia. U pacjentów, którzy mają być poddani chordotomii lub innemu zabiegowi usunięcia bólu nie należy podawać preparatu na 12 h przed zabiegiem. Jednoczesne picie alkoholu i stosowanie preparatu może nasilać działania niepożądane - należy unikać równoczesnego przyjmowania. Nie wolno stosować wysokich dawek morfiny od razu na początku kuracji, bez wcześniejszego stopniowego podawania małych dawek. Morfina działa zapierająco - z chwilą rozpoczęcia leczenia należy jednocześnie prowadzić profilaktykę zaparć. Morfina stosowana w niewłaściwy sposób lub przez długi okres czasu może wywoływać uzależnienie psychiczne i fizyczne. Uzależnienie psychiczne charakteryzuje się nieprzepartą potrzebą powtarzalnego zażywania morfiny. W przypadku istnienia uzależnienia fizycznego zaprzestanie stosowania morfiny powoduje powstanie zespołu abstynencji, zwanego również zespołem odstawienia. Zespół ten charakteryzuje się objawami takimi jak: biegunki, bóle kostne i stawowe, zaburzenia ze strony układu krążenia. U pacjentów leczonych z powodu ciężkich przewlekłych bólów uzależnienie psychiczne występuje bardzo rzadko. Przyjmowanie tabletek nie jest zależne od czasu przyjmowania posiłków, tabletki można przyjmować nawet na czczo.

Działania niepożądane

Bardzo często: zmienność nastroju, głównie euforia ale też obniżenie nastroju. Często: reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne), bóle głowy, zawroty głowy, zmiany poziomu aktywności (zazwyczaj obniżenie, ale też podwyższony poziom aktywności lub stany pobudzenia), bezsenność, zmiany czynności poznawczych i sensorycznych (np. zaburzenia myślenia, zaburzenia percepcji/halucynacje, stan splątania), wymioty (szczególnie na początku leczenia), utrata apetytu, niestrawność i zaburzenia smaku, zaburzenia w oddawaniu moczu, zmniejszenie odruchu kaszlu, nadmierne pocenie się, skórne reakcje nadwrażliwości m.in. pokrzywka, świąd. Niezbyt często: zwiększenie częstości pracy serca, istotne klinicznie obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego. Rzadko: zwiększenie stężenia enzymów trzustkowych lub zapalenie trzustki, kolka żółciowa, kolka nerkowa, skurcz oskrzeli, zespół odstawienia. Bardzo rzadko: drżenie, niekontrolowane ruchy mięśni, napady drgawkowe, zwiększona wrażliwość na ból, która nie odpowiada na następną zwiększoną dawkę morfiny - występuje szczególnie przy dużych dawkach (w takim przypadku lekarz może zmniejszyć dawkę lub zmienić lek), niedrożność jelit, bóle brzucha, uzależnienie od leku, spadek libido, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie i oczopląs, skurcze mięśni, sztywność mięśni, trudności z oddychaniem (duszność), obrzęk płuc pochodzenia nie sercowego (u pacjentów poddanych intensywnej opiece medycznej), inne wysypki takie jak osutka oraz obrzęk obwodowy (przemijający po zakończeniu stosowania morfiny), zespół niedostosowanego wydzielania hormonu kontrolującego wydalanie wody (którego głównym objawem jest niedobór sodu we krwi), zaburzenia erekcji, brak miesiączki, osłabienie ogólne, złe samopoczucie, dreszcze, obrzęk obwodowy. Mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, zaczerwienienie na twarzy, omdlenia (utrata świadomości), kołatanie serca, zmniejszenie częstości tętna i niewydolność serca. Może rozwinąć się tolerancja na lek. Zaobserwowane pojedyncze przypadki zmian w uzębieniu, jednak dokładny związek z leczeniem morfiną nie został ustalony.

Ciąża i laktacja

U kobiet w ciąży morfina może być stosowana tylko w przypadkach gdy w opinii lekarza, korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Chore leczone nie powinny karmić piersią ponieważ morfina przenika do mleka karmiącej.

Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie morfiny objawia się spłyceniem oddychania aż do zatrzymania oddechu, sennością, przechodzącą w stupor śpiączką, zmniejszeniem napięcia mięśni szkieletowych, zimnymi i wilgotnymi powłokami ciała, zwężeniem źrenic, czasami zwolnieniem rytmu serca (bradykardią) ze spadkiem ciśnienia tętniczego.

ICD-10

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

B02.0
Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)

Nowotwory

C00
Nowotwór złośliwy wargi
C01
Nowotwór złośliwy nasady języka
C02
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03
Nowotwór złośliwy dziąsła
C04
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05
Nowotwór złośliwy podniebienia
C06
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C09
Nowotwór złośliwy migdałka
C10
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15
Nowotwór złośliwy przełyku
C16
Nowotwór złośliwy żołądka
C17
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18
Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20
Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25
Nowotwór złośliwy trzustki
C26
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C30
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32
Nowotwór złośliwy krtani
C33
Nowotwór złośliwy tchawicy
C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37
Nowotwór złośliwy grasicy
C38
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C43
Czerniak złośliwy skóry
C44
Inne nowotwory złośliwe skóry
C45
Międzybłoniak
C46
Mięsak Kaposiego
C47
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C51
Nowotwór złośliwy sromu
C52
Nowotwór złośliwy pochwy
C53
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54
Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C57
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58
Nowotwór złośliwy łożyska
C60
Nowotwór złośliwy prącia
C61
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62
Nowotwór złośliwy jądra
C63
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66
Nowotwór złośliwy moczowodu
C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C69
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71
Nowotwór złośliwy mózgu
C72
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73
Nowotwór złośliwy tarczycy
C74
Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C76
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C88
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C90
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C91
Białaczka limfatyczna
C92
Białaczka szpikowa
C93
Białaczka monocytowa
C94
Ostra czerwienica i erytroleukemia
C95
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ

D00
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D02
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D03
Czerniak in situ
D04
Rak in situ skóry
D05
Rak in situ piersi
D06
Rak in situ szyjki macicy
D07
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D10
Nowotwory niezłośliwe
D11
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
D12
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13
Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D14
Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D15
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D16
Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
D17
Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
D18
Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
D19
Nowotwór niezłośliwy mezotelium
D20
Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D21
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D22
Znamiona barwnikowe
D23
Inne nowotwory niezłośliwe skóry
D24
Nowotwór niezłośliwy piersi
D25
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D26
Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
D27
Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D29
Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
D30
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D31
Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
D32
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D33
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D34
Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D36
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
D44
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D45
Czerwienica prawdziwa
D46
Zespoły mielodysplastyczne
D47
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc
D48
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Choroby układu nerwowego

G53.0
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
G56.4
Kauzalgia

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M89.0
Algoneurodystrofia

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R52
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
R52.0
Ból ostry
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx-w

MST Continus®

tabl. o zmodyf. uwalnianiu
200 mg
60 szt.

Cena i refundacja

B
bezpł.
R
12,80
R
12,80
S
bezpł.
100%
271,10
DZ
bezpł.

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odczuwanie dźwięku przy braku bodźca akustycznego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Mikrocytarna, makrocytarna czy chorób przewlekłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
omówienie poszczególnych odchyleń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Spadek liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Przewlekła i ostra białaczka szpikowa oraz limfoblastyczna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsze ostre powikłanie cukrzycy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ostre i przewlekłe zapalenie krtani u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia regulacji osi mózg-jelito
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane