• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • Ciąża i laktacja
  • Przedawkowanie
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

DHC Continus®

tabl. o zmodyf. uwalnianiu
90 mg
60 szt.

Cena i refundacja

30%
19,59
B
bezpł.
S
bezpł.
100%
65,29
DZ
bezpł.
Eksploruj
Zobacz inne warianty (2)
Ostrzeżenia
Dysfunkcje psychofizyczne
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Substancje psychoaktywne
Inne

Wskazania

Lek jest wskazany do zwalczania silnych bólów nowotworowych oraz przewlekłych o innej etiologii.

Dawkowanie

Dzieci poniżej 12 lat. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Podawanie dihydrokodeiny dzieciom w wieku powyżej 12 lat jest zależne od decyzji lekarza i produkt leczniczy może być stosowany, jeśli korzyść przewyższa ryzyko. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 60 mg co 12 h. Lekarz może zwiększyć dawkę do dawki maks. 120 mg co 12 h. Produkt leczniczy 60 mg: 1 lub 2 tabl. co 12 h. Produkt leczniczy 90 mg: 1 tabl. co 12 h. Produkt leczniczy 120 mg: 1 tabl. co 12 h. Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z niewydolnością wątroby i nerek i pacjenci z niedoczynnością tarczycy. Dawkę należy zmniejszyć u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz niedoczynnością tarczycy.

Uwagi

Tabl. należy połykać w całości, nie dzielić, nie żuć ani nie rozgryzać. Tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu należy przyjmować co 12 h. Ostrzeżenia dotyczące podawania produktu leczniczego pacjentom z dużym potencjałem uzależnień od alkoholu i leków - patrz ChPL.

Działanie

Półsyntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy, o działaniu słabszym niż morfina. Lek działa na receptory opioidowe w mózgu zmniejszając wrażliwość pacjenta na ból oraz wzmacnia odporność psychiczną na ból poprzez zmniejszenie związanego z nim lęku.

Skład

1 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 60 mg, 90 mg lub 120 mg winianu dihydrokodeiny.

Interakcje

W czasie leczenia dihydrokodeiną nie należy spożywać alkoholu. Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu; niewydolność oddechowa; niedrożność dróg oddechowych; nie stosować w ostrym napadzie astmy oskrzelowej; nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Upośledza !

Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C

Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.

Środek odurzający - grupa II

Substancje o średnim potencjale uzależniającym, które mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Ponieważ dihydrokodeina może powodować uwalnianie histaminy, nie należy jej stosować w ostrym napadzie astmy i należy ją ostrożnie stosować u pacjentów z astmą. Zaleca się zmniejszać dawki leku o osób z niedoczynnością tarczycy, u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek oraz u osób w podeszłym wieku. Podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu. Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów przyjmujących inhibitory MAO. Należy unikać stosowania opioidowych środków przeciwbólowych u pacjentów ze stwierdzonym wysokim ciśnieniem śródczaszkowym lub z urazami głowy.

Działania niepożądane

Bardzo często: zaparcia, senność (lekkie zmęczenie do otępienia w zależności od dawki). Często: ból głowy, nudności, mdłości, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, halucynacje, reakcje skórne np. świąd, wysypka; pokrzywka, zatrzymanie moczu, kolka żółciowa, wzrost ciśnienia w woreczku żółciowym. Rzadko: stan dezorientacji, zaburzenia w odbiorze rzeczywistości, niedociśnienie, spadek ciśnienia krwi. Bardzo rzadko: niewydolność oddechowa, niedrożność porażenna jelita.

Ciąża i laktacja

U kobiet w ciąży dihydrokodeina powinna być stosowana tylko w razie bezwzględnej konieczności. Nie stwierdzono czy lek przenika do mleka matki, dlatego u karmiących piersią lek należy podawać jedynie w przypadkach bezwzględnej konieczności.

Przedawkowanie

W razie przedawkowania należy zastosować płukanie żołądka. W ostrej niewydolności oddechowej należy podać dożylnie nalokson w dawce 0,4 mg i dawkę powtórzyć w razie potrzeby po 2-3 min.

ICD-10

Nowotwory

C00
Nowotwór złośliwy wargi
C01
Nowotwór złośliwy nasady języka
C02
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C03
Nowotwór złośliwy dziąsła
C04
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C05
Nowotwór złośliwy podniebienia
C06
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C07
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C09
Nowotwór złośliwy migdałka
C10
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C11
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C12
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C14
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15
Nowotwór złośliwy przełyku
C16
Nowotwór złośliwy żołądka
C17
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C18
Nowotwór złośliwy jelita grubego
C19
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20
Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C22
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C23
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C25
Nowotwór złośliwy trzustki
C26
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C30
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C31
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C32
Nowotwór złośliwy krtani
C33
Nowotwór złośliwy tchawicy
C34
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C37
Nowotwór złośliwy grasicy
C38
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C39
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C41
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C43
Czerniak złośliwy skóry
C44
Inne nowotwory złośliwe skóry
C45
Międzybłoniak
C46
Mięsak Kaposiego
C47
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C48
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C50
Nowotwór złośliwy piersi
C51
Nowotwór złośliwy sromu
C52
Nowotwór złośliwy pochwy
C53
Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C54
Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C55
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56
Nowotwór złośliwy jajnika
C57
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C58
Nowotwór złośliwy łożyska
C60
Nowotwór złośliwy prącia
C61
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62
Nowotwór złośliwy jądra
C63
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C64
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66
Nowotwór złośliwy moczowodu
C67
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C68
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C69
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C70
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C71
Nowotwór złośliwy mózgu
C72
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C73
Nowotwór złośliwy tarczycy
C74
Nowotwór złośliwy nadnerczy
C75
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C76
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C77
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C78
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C79
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C80
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C82
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C83
Chłoniak nieziarniczy rozlany
C84
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C85
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C88
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C90
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C91
Białaczka limfatyczna
C92
Białaczka szpikowa
C93
Białaczka monocytowa
C94
Ostra czerwienica i erytroleukemia
C95
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C96
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C97
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu

Nowotwory in situ

D00
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D01
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D02
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D03
Czerniak in situ
D04
Rak in situ skóry
D05
Rak in situ piersi
D06
Rak in situ szyjki macicy
D07
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D09
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D10
Nowotwory niezłośliwe
D11
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
D12
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D13
Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D14
Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D15
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D16
Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
D17
Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
D18
Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
D19
Nowotwór niezłośliwy mezotelium
D20
Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D21
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D22
Znamiona barwnikowe
D23
Inne nowotwory niezłośliwe skóry
D24
Nowotwór niezłośliwy piersi
D25
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D26
Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
D27
Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D29
Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
D30
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D31
Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
D32
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D33
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D34
Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D36
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
D44
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D45
Czerwienica prawdziwa
D46
Zespoły mielodysplastyczne
D47
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc
D48
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu

Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej

R52
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej
R52.0
Ból ostry
R52.1
Przewlekły ból nieustępujący
R52.2
Inny ból przewlekły
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Rx

DHC Continus®

tabl. o zmodyf. uwalnianiu
90 mg
60 szt.

Cena i refundacja

30%
19,59
B
bezpł.
S
bezpł.
100%
65,29
DZ
bezpł.

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Wystawianie karty, poradnik krok po kroku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja wirusowa czy bakteryjna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne odczucie powodujące chęć drapania
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Klasyfikujemy jako pierwotne lub wtórne
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstsze ostre powikłanie cukrzycy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw alarmujący wymagający wielokierunkowej diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
omówienie poszczególnych odchyleń
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zwiększenie liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Przewlekła i ostra białaczka szpikowa oraz limfoblastyczna
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Postępowanie w chorobach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zaburzenia regulacji osi mózg-jelito
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objaw infekcji czy poważniejszej choroby
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutropenia oraz limfopenia
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Pierwotny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Powiększenie węzłów chłonnych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Idiopatyczny oraz wtórny świąd odbytu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zmiana stanu umysłowego wymagająca pogłębienia diagnostyki
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko objaw infekcji przewodu pokarmowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Mikrocytarna, makrocytarna czy chorób przewlekłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Czerwienica prawdziwa, wtórna oraz rzekoma
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Uczucie pełności w nadbrzuszu i refluks żołądkowo-przełykowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Napięciowy, klasterowy oraz wtórny ból głowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Żółte zabarwienie skóry, twardówki oraz błon śluzowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Spadek liczby płytek krwi
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odczuwanie dźwięku przy braku bodźca akustycznego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ostre i przewlekłe zapalenie krtani u dorosłych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane