Jedna składka, różne formy wsparcia – co izby lekarskie oferują swoim lekarzom?

Członkowie izb lekarskich w ramach opłacanych składek mogą liczyć na rozmaite benefity. Niektóre izby mają szeroki wachlarz propozycji dla medyków, w innych oferta jest mniej rozbudowana. W związku z podwyżką składki, niektóre izby planują jeszcze szerzej wspierać swoich członków.

Sprawdziliśmy, na jakie benefity i jaką pomoc mogą liczyć członkowie okręgowych izb lekarskich w Polsce. Nie wszystkie podały nam kwoty, jakie przeznaczają na wsparcie dla lekarzy. Niemal każda oferuje bezpłatną pomoc prawną, wsparcie socjalne, dofinansowuje szkolenia, kursy. Wiele z nich organizuje szkolenia, konferencje, imprezy sportowe, imprezy dla dzieci, płacą za szczepienia, dopłacają do kursów językowych. Dbają także o najstarszych członków. Środki finansowe wpływające ze składek członkowskich są przeznaczane także na realizację zadań ustawowych oraz utrzymania niezbędnej infrastruktury, w tym w szczególności: siedziby, biura, pracowników.

oil

Dołącz do dyskusji