XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
Elektroterapia - dr hab. n. med. Paweł Balsam
oglądaj

Zaloguj się

odcinek 2

Elektroterapia - dr hab. n. med. Paweł Balsam

14 kwietnia

Dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawia dane statystyczne z ostatnich lat dotyczące zabiegów z zakresu elektroterapii przeprowadzonych na oddziale klinicznym elektrokardiologii szpitala klinicznego WUM. Następnie omawia nowe metody ablacji oraz typy urządzeń wszczepialnych. Na koniec szeroko porusza temat zastosowania telemedycyny w elektroterapii.