Wideo
Rola inwazyjnej oceny czynnościowej zmian w tętnicach wieńcowych z uwzględnieniem indeksów spoczynkowych i mikrokrążenia - dr hab. n. med. Michał Hawranek
XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
Rola inwazyjnej oceny czynnościowej zmian w tętnicach wieńcowych z uwzględnieniem indeksów spoczynkowych i mikrokrążenia - dr hab. n. med. Michał Hawranek
oglądaj

Zaloguj się

odcinek 5

Rola inwazyjnej oceny czynnościowej zmian w tętnicach wieńcowych z uwzględnieniem indeksów spoczynkowych i mikrokrążenia - dr hab. n. med. Michał Hawranek

Rok temu

Wykład prof. Hawranka rozpoczyna się od zaprezentowania badań DEFER i FAME  które dały początek ocenie czynnościowej z wykorzystaniem indeksów. Następnie omawia poszczególne grupy indeksów z uwzględnieniem ich zastosowań, zaleceń i ograniczeń. Zwraca szczególną uwagę na ich rolę w leczeniu choroby wielonaczyniowej w oparciu o wyniki badania FAME III. Kolejną poruszaną kwestią jest zastosowanie oceny fizjologicznej u pacjentów z OZW po przebytej rewaskularyzacji. Końcowa część wykładu poświęcona jest zastosowaniu indeksów w ocenie rokowania.