Wideo
Nowe metody analizy koronarografii w celu identyfikacji hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (qFR, vFFR, FFRangio) - dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
Nowe metody analizy koronarografii w celu identyfikacji hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (qFR, vFFR, FFRangio) - dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak
oglądaj

Zaloguj się

odcinek 6

Nowe metody analizy koronarografii w celu identyfikacji hemodynamicznie istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (qFR, vFFR, FFRangio) - dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak

Rok temu

Dr hab. n. med. Mariusz Tomaniak przybliża temat zastosowania nowych metod analizy koronarografii. Omawia technikę, zastosowanie i ograniczenia qFR, vFFR, FFRangio oraz porównuje je między sobą. Przedstawia również publikacje, o które oparta jest walidacja poszczególnych metod. Zwraca również uwagę na badania naukowe traktujące o możliwości zastosowania powyższych metod jako pojedynczego narzędzia do oceny tętnic wieńcowych.