Wideo
U których pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych NOAC należy wykonać TEE przed kardiowersją? - dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
U których pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych NOAC należy wykonać echokardiograficzne badanie przezprzełykowe przed kardiowersją? - dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
oglądaj

Zaloguj się

odcinek 33

U których pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych NOAC należy wykonać TEE przed kardiowersją? - dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka

Rok temu

Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka w swoim wykładzie dotyczącym migotania przedsionków skupia się na grupie pacjentów leczonych doustnymi leki przeciwzakrzepowymi nowej generacji. W czasie prezentacji przedstawia, jak kształtuje się ryzyko wystąpienia skrzeplin w lewym przedsionku u pacjentów z migotaniem przedsionków w zależności od metod leczenia. Wyjaśnia również, u których chorych wskazane jest wykonanie przezprzełykowej echokardiografii przed wykonaniem kardiowersji, mimo przyjmowania leczenia przeciwkrzepliwego.