XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
odcinek 7

Czy “stare leki p/płytkowe” mają uzasadnienie w leczeniu pacjenta z OZW w świetle aktualnej wiedzy? - prof. dr n. med. Janusz Kochman

14 kwietnia

Wykład profesora Kochmana rozpoczyna się od prezentacji danych statystycznych dotyczących pacjentów z OZW, w tym ryzyka wystąpienia ponownego incydentu wieńcowego. Następnie omawiane są wyniki badań porównujących leki przeciwpłytkowe pod względem skuteczności, ryzyka powikłań krwotocznych i wpływu na śmiertelność całkowitą. Przedstawia również wytyczne dotyczące farmakoterapii pacjentów z NSTEMI i STEMI oraz badanie nad długoterminową terapią tikagrelorem.