XXIII  Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
XXIII Warszawskie Dni Kardiologii Akademickiej
Nagrania z poszczególnych wykładów dwudniowej konferencji XXIII Warszawskich Dni Kardiologicznych są już dostępne! Zobacz wykłady i zapoznaj się z najnowszymi odkryciami z świata kardiologii. Cena obejmuje dostęp do wszystkich nagrań.
34 filmy
odcinek 14

Niewydolność serca a wady zastawkowe - armamentarium kardiochirurga - prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman

14 kwietnia

Profesor Kochman skupia się w swojej prezentacji na małoinwazyjnym leczeniu zabiegowym wad zastawkowych w oparciu o najnowsze wytyczne. Przedstawia badania obrazowe niezbędne do wykonania w procesie kwalifikacji pacjenta do zabiegu. Ponadto omawia możliwe dostępy naczyniowe, typy zabiegów oraz wykorzystywane typy zastawek. Porusza również temat poszerzenia zakresu wskazań do wykonywania implantacji przeznaczyniowych.