Vademecum
Dokumentacja
Jak pisać obserwacje lekarskie? Krótki poradnik praktyczny

Jak pisać obserwacje lekarskie? Krótki poradnik praktyczny

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Obserwacje lekarskie, dekursusy, statusy… Nazw jest kilka, ale wszystkie odnoszą się do jednego: wpisów o przebiegu hospitalizacji będących jedną ze składowych dokumentacji medycznej pacjenta. Są to krótkie notki stanowiące zapis codziennej pracy klinicznej lekarza. Wielu medyków często spotyka się z nimi po raz pierwszy dopiero na stażu podyplomowym, świeżo po studiach. A ponieważ edukacja medyczna w Polsce ma zazwyczaj wymiar głównie teoretyczny i w programach uczelni niewiele godzin poświęconych jest praktycznej nauce prowadzenia dokumentacji medycznej, stażysta pisania obserwacji uczy się głównie z… czytania innych obserwacji. Niestety, statusy, także te pisane przez bardziej doświadczonych lekarzy i lekarki, często są niekompletne, lakoniczne i napisane w biegu, a zatem nie stanowią dobrego źródła dydaktycznego. 

Nie pomaga także prawo, które nie mówi niemal nic o tym, jak obserwacje lekarskie powinny wyglądać ani co zawierać. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej wskazuje, że karta obserwacji jest elementem “dokumentacji indywidualnej wewnętrznej”, ale brak jest informacji, co dokładnie powinno się w niej znaleźć – jedyny dostępny wzór karty obserwacji dotyczy porodu [1]. Jak więc pisać dobre, kompletne statusy?

Zaloguj się