Nowy wzór karty zgonu – jakie wprowadzono zmiany?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Karta zgonu  — kto ją wystawia?

W tej kwestii nie zostały wprowadzone zmiany i nadal uprawnionymi do stwierdzania zgonów są lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu, jak również kierownik zespołu ratownictwa medycznego (lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka systemu) w czasie trwania akcji medycznej. 

Zaloguj się