Vademecum
Dokumentacja
Recepty – jakie są typy refundacji? Jak przedłużać recepty bez szkody dla pacjenta i siebie?

Recepty – jakie są typy refundacji? Jak przedłużać recepty bez szkody dla pacjenta i siebie?

Zapisuję
Zapisz
Zapisane

Prawidłowe wypełnianie recept może być z początku wyzwaniem – zwłaszcza, gdy pojawia się kwestia odpowiedniego oznaczenia refundacji leków. Wpisanie właściwej odpłatności jest istotne dla pacjenta – w przypadku braku odpowiedniej adnotacji, sprzedający wydaje pacjentowi lek z najniższą refundacją (np. jeżeli lek jest dostępny w odpłatnościach: 100%, 30% i “R”, to w przypadku braku oznaczenia refundacji na recepcie pacjent otrzyma lek z odpłatnością 30%) [1]. Trzeba pamiętać, że za wpisanie nieprawidłowej refundacji odpowiedzialność ponosi lekarz – musi on sprawdzić, czy dany pacjent jest ubezpieczony, a tym samym ma prawo do otrzymania recepty refundowanej oraz czy istnieją tzw. dodatkowe uprawnienia do konkretnych ulg (np. zasłużony honorowy dawca krwi) [2]. Jeśli lekarz nie umieści informacji o dodatkowym uprawnieniu, farmaceuta może je uwzględnić, gdy pacjent okaże odpowiedni, potwierdzający je dokument, np. książeczkę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. W przypadku wystawienia refundowanej recepty osobie do tego nieuprawnionej, NFZ nakłada kary finansowe – na lekarza, jeśli prowadzi on indywidualną praktykę lekarską lub na świadczeniodawcę, czyli przychodnię [2].  Więcej o odpowiedzialności cywilnej lekarza w zależności od formy wykonywania zawodu (umowa o pracę, indywidualna praktyka lekarska etc.) przeczytacie w naszym poradniku Lekarz Przesiębiorca – “Obowiązkowe ubezpieczenie OC indywidualnej praktyki lekarskiej”.

Jak zatem wystawiać recepty bez szkody dla pacjenta i siebie? Zanim odpowiemy na to pytanie, skupmy się na rodzajach odpłatności za produkty lecznicze.

Zaloguj się