• Wskazania
  • Dawkowanie
  • Uwagi
  • Działanie
  • Skład
  • Interakcje
  • Przeciwwskazania
  • Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
  • Działania niepożądane
  • ICD-10
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Cefobid®

inj. doż./dom./inf. doż. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g
1 fiol.

Cena i refundacja

100%
24,74
Eksploruj
Ostrzeżenia
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Inne

Wskazania

Ciężkie zakażenia dróg oddechowych, moczowych, zakażenia w obrębie jamy brzusznej (np. zapalenie otrzewnej, dróg żółciowych) i miednicy małej, posocznica, zakażenia skóry, kości i stawów, rzeżączka, profilaktycznie w chirurgii w okresie okołooperacyjnym.

Dawkowanie

Dorośli. Zwykle dobowa dawka cefoperazonu dla dorosłych wynosi 2-4 g podawanych w równo podzielonych dawkach co 12 h. W ciężkich zakażeniach dawkę tę można zwiększyć do 8 g/dobę i podawać w dawkach równo podzielonych co 12 h. Dawkę 12 g/dobę w 3 dawkach podzielonych podawano co 8 h. Cefoperazon można podawać w 2, 3 lub 4 dawkach podzielonych. Nie należy podawać jednorazowo więcej niż 4 g cefoperazonu. Pacjentom o obniżonej odporności podawano dawkę do 16 g/dobę w dawkach podzielonych w ciągłej inf. dożylnej i nie stwierdzono powikłań. Leczenie można rozpocząć przed uzyskaniem wyników antybiogramu. Pacjenci z niewydolnością wątroby. Modyfikacja dawki może być konieczna w przypadkach ciężkiej niedrożności dróg żółciowych, ciężkich schorzeń wątroby lub współistniejącego zaburzenia czynności nerek. W tych przypadkach, jeśli nie monitoruje się stężeń leku w osoczu, nie należy podawać więcej niż 2 g cefoperazonu/dobę. Pacjenci z niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawki cefoperazonu, jeśli lek podawany jest w zazwyczaj stosowanych dawkach (2-4 g/dobę), ponieważ wydalanie z moczem nie jest główną drogą eliminacji cefoperazonu. U pacjentów, u których przesączanie kłębuszkowe jest mniejsze niż 18 ml/min lub u których stężenie kreatyniny w osoczu jest większe niż 3,5 mg/dl, dawka maks. cefoperazonu wynosi 4 g/dobę. Hemodializa skraca nieco T0,5 cefoperazonu w osoczu. Dlatego lek należy podawać bezpośrednio po dializie. Pacjenci z niewydolnością wątroby i współistniejącą niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby i współistniejącą niewydolnością nerek stężenie cefoperazonu w osoczu należy monitorować, a dawki odpowiednio dostosowywać. W tych przypadkach, jeśli nie monitoruje się stężeń leku w osoczu, nie należy podawać dawki większej niż 2 g cefoperazonu/dobę.

Uwagi

Podawanie domięśniowe. Lek należy podawać w głębokich wstrzyk. domięśniowych w mięsień pośladkowy większy lub przednią część uda. Podawanie dożylne. W celu przygotowania krótkotrwałej infuzji dożylnej, zawartość 1 gramowej fiolki cefoperazonu należy rozpuścić w 20 do 100 ml odpowiedniego jałowego płynu do inf. dożylnych i podawać przez okres od 15 minut do 1 h. Jeżeli preferowanym płynem do rozcieńczania jest woda do wstrzyk., nie należy używać jej w większej objętości niż 20 ml na 1 fiol. cefoperazonu. Do podania w ciągłej inf. dożylnej każdy 1 gram cefoperazonu należy rozpuścić w 5 ml wody do wstrzyk., a uzyskany roztw. należy dodać do odpowiedniego płynu do inf. dożylnych. Maks. dawka cefoperazonu w bezpośrednim wstrzyk. dożylnym u dorosłych wynosi 2 g. Lek należy rozpuścić w odpowiednim płynie do uzyskania stężenia 100 mg/ml i podawać we wstrzyk. trwającym nie krócej niż 3-5 minut.

Działanie

Antybiotyk β-laktamowy, cefalosporyna III generacji. Wrażliwy na działanie β-laktamazy. Działa bakteriobójczo na Staphylococcus spp. (z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus spp., Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Enterobacteriaceae (m.in. Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis), Pseudomonas aeruginosa i niektóre bakterie beztlenowe. Nie działa na Enterococcus spp., Listeria monocytogenes, Bacteroides fragilis. Wiąże się nietrwale z białkami osocza w 80-90%. T0,5 we krwi wynosi około 2 h. Przenika m.in. do płuc, mięśni, żółci, płynu otrzewnowego, przez łożysko i do mleka matki. Osiąga zmienne stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Wydala się w około 70% z żółcią i w około 30% z moczem.

Skład

1 fiolka zawiera 1 g cefoperazonu w postaci soli sodowej.

Interakcje

Z alkoholem etylowym - reakcja podobna do disulfiramu (ból głowy, częstoskurcz, nudności, wymioty); synergizm z antybiotykami aminoglikozydowymi; duże dawki heparyny, doustne leki przeciwkrzepliwe, NLPZ nasilają ryzyko wystąpienia krwawienia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefalosporyny, ciąża, okres karmienia piersią. Wcześniakom, noworodkom i niemowlętom do 6 mż. podawać tylko w zakażeniach zagrażających życiu. Nie podawać domięśniowo z lidokainą dzieciom do 2,5 rż. Nie mieszać w jednej strzykawce z antybiotykami aminoglikozydowymi. Alkohol można spożywać dopiero po 3-5 dniach od zakończenia leczenia.

Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B

Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.

Wykaz B

Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Ostrożnie podawać pacjentom z nadwrażliwością na penicyliny, współistnieniem ciężkiej niewydolności wątroby i nerek, niedożywieniem, zaburzeniami wchłaniania, chorobami przewodu pokarmowego (np. zapaleniem okrężnicy) oraz leczonym lekami przeciwkrzepliwymi, NLPZ, antybiotykami aminoglikozydowymi, furosemidem, kwasem etakrynowym.

Działania niepożądane

Rumień, pokrzywka, świąd, gorączka polekowa, zaburzenia krzepnięcia krwi, nudności, wymioty, biegunka, niekiedy rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zaburzenia hematologiczne, zwiększenie aktywności aminotransferaz i fosfatazy zasadowej w krwi, bolesność po domięśniowym podaniu i zakrzepowe zapalenie żyły po podaniu dożylnym.

ICD-10

Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze

A40.3
Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A41.0
Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.3
Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.5
Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A46
Róża
A54
Rzeżączka

Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze

B95.0
Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1
Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3
Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6
Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2
Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3
Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.4
Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach

Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego

H70.2
Zapalenie kości skroniowej

Choroby układu oddechowego

J00.3
Zapalenie jamy nosowej i gardła
J01
Ostre zapalenie zatok
J02.0
Paciorkowcowe zapalenie gardła
J03.0
Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe
J13
Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
J14
Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
J15.0
Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae
J15.5
Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
J15.6
Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J20.1
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae
J20.2
Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J32
Przewlekłe zapalenie zatok
J35.0
Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych

Choroby układu pokarmowego

K35
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K36
Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
K37
Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K65
Zapalenie otrzewnej
K81
Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K83.0
Zapalenie dróg żółciowych

Choroby skóry i tkanki podskórnej

L01.0
Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]
L02
Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

M00
Ropne zapalenia stawów
M01.0
Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
M01.3
Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M46.1
Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M86
Zapalenie kości i szpiku

Choroby układu moczowo-płciowego

N10
Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11
Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N30.0
Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N34.2
Inne zapalenie cewki moczowej
N39.0
Zakażenie układu moczowego o nieokreślonym umiejscowieniu
N73
Inne choroby zapalne miednicy u kobiet

Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

P36
Posocznica bakteryjna noworodka
ikona remedium
Karta leku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Lz

Cefobid®

inj. doż./dom./inf. doż. [prosz. do przyg. roztw.]
1 g
1 fiol.

Cena i refundacja

100%
24,74

Zaloguj się

Powiązane poradniki

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęściej objawia się jako zapalenie pęcherza moczowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Neutrocytoza oraz limfocytoza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Objawy ostrego uszkodzenia nerek i nie tylko
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Naturalny mechanizm obronny organizmu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odkrztuszanie krwi z dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Złogi w pęcherzyku żółciowym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Ostry stan zapalny układu oddechowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pogłębić diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jakie mogą być przyczyny niedrożności nosa?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Jak rozpoznawać i leczyć nawracające infekcje?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bakteryjne, wirusowe oraz grzybicze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Z pokrzywką czy bez? Różnice w postępowaniu i obrazie klinicznym
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Subiektywne uczucie braku powietrza
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bóle korzeniowe, kolka nerkowa czy złamanie kręgu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Bolesne zapalne guzy na podudziach
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Najczęstszy objaw chorób dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Infekcja dolnych dróg oddechowych
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Kiedy należy pilnie skierować pacjenta na dalszą diagnostykę?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Odchylenia w badaniu ogólnym moczu
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie ucha zewnętrznego środkowego czy wtórny ból ucha
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapalenie najądrza, skręt jądra czy nowotwór złośliwy jądra?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Proces zapalny błony śluzowej nosa i zatok
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Stres cieplny czy poważna choroba?
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Nie tylko ostry zespół wieńcowy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane