Kalkulatory medyczne
Kardiologia

Kardiologia

Kalkulatory medyczne to narzędzia przydatne w pracy każdego kardiologa, internisty czy lekarza rodzinnego, które ułatwią codzienne postępowanie w gabinecie i na oddziale. Warto z nich korzystać w trakcie leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca czy choroba niedokrwienna serca. Wśród kalkulatorów kardiologicznych znajdują się narzędzia pozwalające obliczyć ryzyko sercowo-naczyniowe, wynik pacjenta w skali CHA2DS2-VASC i HAS-BLED, prawdopodobieństwo ŻChZZ w skali Wellsa czy wskaźnik kostka-ramię.

Kalkulatory z kategorii Kardiologia

pomiar tolerancji wysiłku
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
wskaźnik kostkowo-ramienny
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie pojemności minutowej serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena zaawansowania choroby niedokrwiennej serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
klasyfikacja przewlekłej niewydolności żylnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego (migotanie przedsionków)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego (migotanie przedsionków)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka krwawienia u pacjenta po zawale serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
szacowanie czasu prowadzenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
prawdopodobieństwo hipercholesterolemii rodzinnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie tempa narastania ciśnienia w lewej komorze
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka niedokrwienia lub zawału mięśnia sercowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ostrej niewydolności serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena 10-letniego ryzyka wieńcowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka zawału serca związanego z hospitalizacją
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka krwawienia (migotanie przedsionków)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie gradientu przezwątrobowego ciśnienia żylnego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
kardiomiopatia przerostowa a ryzyko nagłego zgonu sercowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie masy lewej komory serca oraz indeksu masy
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie pola powierzchni ujścia zastawki mitralnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ciężkości objawów niewydolności serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
wykluczanie rozpoznania zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka zgonu z powodu zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie stosunku przepływu płucnego do systemowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie parametrów hemodynamicznych (Qs, Qp, CI)
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie skorygowanego odstępu QT
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka poważnego incydentu sercowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena prawdopodobieństwa zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie objętości wyrzutowej serca
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
obliczanie wartości systemowego oporu naczyniowego
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
określanie ryzyka zgonu u pacjentów po zawale STEMI
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
określanie ryzyka zgonu u pacjentów po zawale
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka ostrej zatorowości płucnej
Zapisuję
Zapisz
Zapisane
ocena ryzyka zakrzepicy żył głębokich
Zapisuję
Zapisz
Zapisane